„WAKACJE Z JEDYNKĄ – 2018”
PÓŁKOLONIE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH

 • ORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, ul. Kościuszki 1

 • TERMIN:
  okres: 2.07.2017 – 13.07.2017;
  dni: od poniedziałku do piątku;
  czas: od godz. 9.00 do godz. 15.00;
 • MIEJSCE:

obszar – PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – ul. Kościuszki 1
telefon do kontaktu: 48 614-53-70

 • WARUNKI UCZESTNICTWA:

zapisanie dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów/
zapoznanie z regulaminem -> pobierz
wypełnienie karty zapisu półkolonisty ->pobierz  wypełnienie oświadczenia -> pobierz
wiek – od 6 do 12 lat;
uczniowie ze wzorowym i bardzo dobrym, bądź dobrym zachowaniem;
uiszczenie opłaty – 180 zł dla dzieci z terenu Gminy
/zarządzenie nr 472/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 10 maja 2018/;

 • PROCEDURA OPŁATY

– zapisanie dziecka na półkolonię;

– wystawianie faktur przez placówkę i termin wpłat rodziców /od 2 lipca do 5 lipca;

– pobranie w sekretariacie szkoły imiennej faktury z opisem „Opieka nad dzieckiem w czasie półkolonii.”

ZAPRASZAMY DO ZAPISU

SEKRETARIAT SZKOŁY
GODZ. 7.30 – 15.30

Zapisy trwają od 23.05. do 25.05

/w przypadku wolnych miejsc zapisy również po tym terminie/

Dzieci mają zagwarantowane posiłki w ciągu pobytu
/obiad, podwieczorek, napój/