„WAKACJE Z JEDYNKĄ – 2019”
PÓŁKOLONIE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH

 • ORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, ul. Kościuszki 1

 • TERMIN:
  okres: 15.07.2019 – 26.07.2019;
  dni: od poniedziałku do piątku;
  czas: od godz. 9.00 do godz. 15.00;
 • MIEJSCE:

obszar – PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – ul. Kościuszki 1
telefon do kontaktu: 48 614-53-70

 • WARUNKI PRZYJĘCIA:

w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z PSP1 w Kozienicach, w następnej kolejności w przypadku wolnych miejsc dzieci z Gminy Kozienice – z innych szkół;
ilość miejsc na półkolonii jest ograniczona – decyduje kolejność zapisu;

zapisanie dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów/ polega na:
zapoznaniu się z regulaminem -> pobierz
wypełnieniu karty zapisu półkolonisty -> załącznik 1 pobierz
złożenie oświadczenia o  drodze dziecka na półkolonię -> załącznik 2  pobierz

wiek – od 6 do 12 lat;
uczniowie ze wzorowym i bardzo dobrym, bądź dobrym zachowaniem;
uiszczenie opłaty – 180 zł dla dzieci z terenu Gminy
/ Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9.04.2019 w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez uczestników półkolonii letnich organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kozienice w roku 2019/;

rekrutacja odbywa się w okresie 27.05  – 31.05.2019;
ogłoszenie dzieci przyjętych na półkolonię –  4.06.2019;
wpłaty za półkolonię od 5.06.2019 – 10.06.2019;

 • PROCEDURA OPŁATY

opłata za półkolonię odbywa się na podstawie wystawionej przez placówkę faktury – pobranie u intendenta w okresie  od 5 do 10 czerwca 2019 i w tym samym czasie dokonanie opłaty

 

ZAPRASZAMY DO ZAPISU

SEKRETARIAT SZKOŁY
GODZ. 7.30 – 15.30

Zapisy trwają od 27.05. do 31.05. 2019

/w przypadku wolnych miejsc zapisy również po tym terminie/

Dzieci mają zagwarantowane posiłki w ciągu pobytu
/obiad, podwieczorek, napój/