Stypendium na rok 2019/2020

  • Stypendium szkolne w ramach programu „Pomoc materialna dla uczniów”

Kryteria i terminy -> pobierz

  • Stypendium za wyniki w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za wyniki/osiągnięcia -> pobierz