Maria Pawelec

Ewa Izdebska

Elżbieta Komorowska

 : Poniedziałek 7:00-16:00
       Wtorek 7:00-16:00
       Środa 7:00-16:00
       Czwartek 7:00-16:00
       Piątek 7:00-16:00

W godz. 7.00 – 8.00 wszystkie dzieci bez względu na przynależność do grupy przebywają w świetlicy o nazwie ŚWIETLIKI


Od godz. 11.30  obowiązuje podział na grupy; dzieci przebywają w wyznaczonych świetlicach zgodnie z planem.

1.GRUPA – ŚWIETLIKI -> SALA NR 6 – łącznik – opiekun – J. Lenarczyk

2.GRUPA – ŚWIETLICZKI -> SALA NR 13 i 12 – E. Izdebska

3.GRUPA – ŚWIETLUNIE -> SALA NR 10 – opiekun M. Pawelec

4.GRUPA – ŚWIETLAKI -> SALA NR 11 – opiekun E. Komorowska

Plan pracy świetlicy -> pobierz

Świetlica szkolna zapewnia opiekę wychowawczą uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Tworzy optymalne warunki dla ich rozwoju, propaguje aktywne formy spędzania wolnego czasu, dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci.

W świetlicy prowadzone są wokół haseł tematycznych, zajęcia:

  • czytelnicze,
  • plastyczne,
  • techniczne,
  • przyrodnicze,
  • gry edukacyjne,
  • muzyczne i rytmiczne,
  • relaksacyjne.

Świetlica wyposażona jest w książki, komputer, telewizor, radiomagnetofon, wideo, kasety magnetofonowe, kasety wideo, płyty CD, gry stolikowe oraz przybory do rysowania i malowania. Nauczyciele świetlicy wdrażają uczniów do samodzielnej i zorganizowanej pracy, związanej z odrabianiem zadań domowych /doskonalenie techniki czytania i liczenia, pisania, pomoc w odrabianiu prac domowych, organizowanie pomocy koleżeńskiej, rozwijanie zdolności i zainteresowań u dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb/. Opiekunowie świetlicy kształtują nawyki kultury życia codziennego, higieny i czystości oraz upowszechniają zasady kultury zdrowotnej.