„Zbiórka karmy dla leśnych zwierząt”

„Zbiórka karmy dla leśnych zwierząt”

W związku z akcją ogłoszoną przez Burmistrza Gminy w Kozienicach pt. „Zbiórka karmy dla leśnych zwierząt” nasi uczniowie z entuzjazmem przystąpili do zbierania kasztanów i żołędzi. Uwrażliwianie, troska o zwierzęta wrażona chęcią pomocy w...

More

Ponownie zbieramy baterie

Ponownie zbieramy baterie

Baterie są to odpady niebezpieczne. Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu. Chroń przyrodę i ludzi Przynieś 2 kg baterii, a dostaniesz szóstkę z przedmiotów...

More

Zbiórka makulatury

Zbiórka makulatury

Segregujemy odpady chronimy Ziemię Na terenie naszej szkoły w dniach 1 do 8 kwietnia odbędzie się zbiórka makulatury. Konkurs ogłoszony przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną, jak co roku przewidziane są atrakcyjne nagrody. ZAPRASZAMY!!!

More