Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Kozienicach

Zdjęcie_Marysia

Dyrektor Maria Sampolińska

wicedyrektor

Wicedyrektor Danuta Jakóbiak

Skip to content