Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?

Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!

 

 

Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwlekać!

Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy

Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i zgłosić chęć udziału w NSP 2021.  Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu  spisowego i umówić się w Urzędzie  na konkretną godzinę.

Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrz ostatnią deską ratunku

Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Gminy/Miasta – musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/


Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.03.2021 r. od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas.
Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 w całym kraju.
Uczniowie będą pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji obowiązującym w naszej szkole.
Nauczyciele, wychowawcy będą łączyć się online przez platformę Microsoft 365 aplikację Teams w wyznaczonych godzinach zajęć ze swoimi uczniami.
Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały oddziały przedszkolne.

Maria Sampolińska
dyrektor szkoły


 Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
informuje:

INORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW – EGZAMIN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ -> więcej


Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
z Odziałami Integracyjnymi
na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ -> WIĘCEJ

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ -> WIĘCEJ

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO-> WIĘCEJ


OGŁOSZENIE – STYPENDIA SZKOLNE -> POBIERZ


Zapisy na obiady szkolne

Rodzice uczniów klas I – III proszeni są o zapisywanie dzieci na obiady szkolne drogą elektroniczną do dnia 19.01.2021r  na adres e-mail: intendentpsp1@interia.pl

W informacji należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz imię i nazwisko rodzica.

Zapisane dzieci otrzymają abonament obiadowy, oraz rachunek z kwotą do wpłaty, który należy uregulować do dnia 22.01.2021r (wyjątkowo w miesiącu styczniu). Od następnego miesiąca wpłaty należy dokonywać do dnia 10-tego każdego miesiąca. W kolejnych miesiącach uczniowie będą kontynuować wyżywienie bez konieczności ponownego zapisu, do momentu zgłoszenia przez rodzica lub ucznia rezygnacji.


Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.

Mamy pełną świadomość, że czas jest trudny i każdy z Państwa przede wszystkim myśli z troską o zdrowiu najbliższych, niepokoi się o przyszłość i stabilność ekonomiczną swoich rodzin. Po dniach pełnych trosk i pracy nie starcza już czasu na spędzenie kilkunastu minut na stronie spisowej.

Zachęcamy jednak, aby te ostatnie dni listopada były wyrazem gminnej mobilizacji. Zbierzcie siły, przełamcie niechęć i wypełnijcie formularz spisowy na https:\\spisrolny.gov.pl.

Tylko do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mają czas, aby wywiązać się z obowiązku spisowego. Tymczasem liczba rolników, którzy nie spisali swoich gospodarstw, pozostaje na Mazowszu dość znacząca. Brak danych z tych gospodarstw oznacza, że władze lokalne i instytucje rolnicze nie będą miały pełnej wiedzy niezbędnej do podejmowania w najbliższej przyszłości działań wspierających rolników.

Co możesz zrobić, żeby to zmienić? Jak zadbać o kompletność wyników spisowych?

Warto zastanowić się, czy wśród Twoich sąsiadów, znajomych lub członków rodziny są osoby, do których informacja o spisie rolnym nie dotarła lub też wiedzą o tym, ale zostawiają spis na ostatnią chwilę. Warto ich zdopingować do szybszego działania, żeby nie przegapili ostatecznego terminu na wypełnienie swojego obowiązku.

Jeśli trafisz w swoim otoczeniu na kogoś, kto nie spisał jeszcze swojego gospodarstwa, zaproponuj samospis internetowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. To najwygodniejsza i najbezpieczniejsza metoda – wszystko można zrobić w domu w dogodnym dla siebie czasie. WAŻNE – od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji masz tylko 5 dni na dokończenie spisu!

Sąsiadowi lub znajomemu, który nie ma komputera, zasugeruj kontakt z infolinią spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99. Jeśli zgłosi konsultantowi chęć spisania gospodarstwa rolnego, zostanie przekierowany do rachmistrza telefonicznego, który w imieniu rolnika wprowadzi wszystkie informacje do formularza spisowego.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, że nieprzystąpienie do spisu jednej osoby nie ma większego znaczenia, przypominamy: LICZY SIĘ KAŻDY ROLNIK!


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Pragniemy przypomnieć, że w trakcie nauczania zdalnego pedagog szkolny pozostaje do Waszej dyspozycji.
Jeśli będziecie potrzebowali pomocy, rozmowy ,informacji czy wsparcia, prosimy o kontakt przez e- dziennik .Istnieje również możliwość konsultacji telefonicznej tel. 48 614 53 70 w. 25
Harmonogram dyżuru pedagoga szkolnego :
Pon. 10 – 13
Wtorek 10-13
Środa 10 – 13
czwartek 9-12
Piątek 10-13


PSP NR 1- 22.10. 2020 

UCZNIOWIE I RODZICE

 1. Dzień 30 października i 2 listopada 2020 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
 2. SZKOŁA W TYM CZASIE W GODZINACH WSKAZANYCH PRZEZ RODZICÓW PEŁNI DYŻUR OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY
 3. Dzieci w oddziałach przedszkolnych „Zerówka”, „Motyle” i „Biedronki”  realizują zajęcia zgodnie z planem.

PSP NR 1- 12.10. 2020

UCZNIOWIE I RODZICE

1. Dzień 14 października 2020 roku jest wolny od zajęć dydaktycznych.
2. SZKOŁA W TYM CZASIE W GODZINACH WSKAZANYCH PRZEZ RODZICÓW PEŁNI DYŻUR OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY.
3. Dzieci w oddziałach przedszkolnych „Zerówka”, „Motyle” i „Biedronki”  realizują zajęcia zgodnie z planem.Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Nie ma więc możliwości kradzieży danych zebranych w spisie rolnym.

Informacje zebrane podczas badań statystycznych dotyczące poszczególnych gospodarstw nigdy nie były i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym organom państwowym czy międzynarodowym korporacjom. Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej gwarantuje ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są również zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

 

Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać 

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.

Najważniejszą i obowiązkową metodą spisową Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest samospis internetowy (aplikacja jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dysponują komputerem lub dostępem do Internetu i nie skorzystają ze stanowiska komputerowego utworzonego dla nich w Gminnym Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon.

Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00. Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i mieć je przy sobie.

Rolnikom o możliwości spisu telefonicznego będą od 16 września przypominać rachmistrze. Jeśli do nas zadzwonią, warto skorzystać z ich propozycji i wypełnić od razu formularz spisowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości i uprawnień rachmistrza, należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zweryfikować te informacje.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl


Rozpoczął się spis rolny!

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w
Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5, będzie dostępny w godzinach pracy urzędu.

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce.

Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.


Serdecznie zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z programowania! Jeśli chcecie poznać świat tworzenia gier, aplikacji mobilnych i języków programowania, wydarzenie Koduj z Gigantami jest właśnie dla Was!
Już od 1 września możecie zapisać się na następujące zajęcia:
– SCRATCH – uczestnicy 7-9 lat,
– SCRATCH, APP INVENTOR – uczestnicy 10-12 lat,
– C#, VISUAL STUDIO – uczestnicy powyżej 13. roku życia.
Warsztaty będą odbywać się 19. września w Kozienicach.
Sprawdź szczegóły i wypełnij wraz z rodzicem formularz zapisowy, aby zarezerwować miejsce:


ROZPOCZĘCIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2020/2021
1 września 2020
Godz. 7:00 – 17:00
ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW
DO PRZEDSZKOLA „PO SCHODKACH”
GRUPA MOTYLI I BIEDRONEK

 

 

 


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1 września 2020
/plac szkolny/

ZAPRASZAMY UCZNIÓW na pierwsze spotkanie ze szkołą według następującego planu:

godz. 9.00 – klasy 8

godz. 9.50 – klasy 7

godz. 10.40 – klasy 6

godz. 11.30 – klasy 5 i 4

godz. 12.20 – klasy 3 i 2

godz. 13.10 – klasy 1 i 0

Spotkania odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem bezpiecznej odległości.

Uczniowie powinni posiadać maseczki.

 • Uczniowie z klas 8, 7, 6 wchodzą do szkoły i wychodzą przez furtkę od ul. Radomskiej.
 • Dzieci i uczniowie z klas 0,1,2,3,4,5 wchodzą przez furtkę od ul. Piaskowej, przechodzą przez korytarz szkoły i wychodzą na wewnętrzny plac szkolny.
 • Wszyscy uczniowie powinni obowiązkowo mieć założoną maseczkę.

Z powodu trwającej pandemii na rozpoczęcie roku zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących. W przypadku dzieci z oddziału zerowego i klas pierwszych dozwolona jest obecność jednego opiekuna dla dziecka.
Wszyscy dorośli powinni posiadać maseczki.

ZAPRASZAMY
DYREKCJA SZKOŁY


Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Państwo,
Już wkrótce, 1 września, w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Gmina Kozienice jako Gminne Biuro Spisowe będzie realizować działania związane z popularyzacją spisu rolnego we współpracy z Urzędem Statystycznym Warszawie.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego  jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):

 • użytkowanie gruntów;
 • powierzchnia zasiewów;
 • zwierzęta gospodarskie;
 • nawożenie;
 • ochrona roślin;
 • budynki gospodarskie;
 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
 • działalność gospodarcza;
 • struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
 • aktywność ekonomiczna;
 • chów i hodowla ryb.

Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.plZakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku przedszkolnego -> pobierz

Zakończenie roku szkolnego -> pobierz


 

INFORMUJĘ RODZICÓW:

 1. ZAJĘCIA SPECJALNE

     Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Proszę rodziców, aby od dnia 18 maja do 20 maja 2020 roku zgłaszali chęć zorganizowania zajęć tego typu. Po zgłoszeniu dziecka szkoła dokona opracowania procedur, harmonogramu spotkań oraz wystąpi do organu prowadzącego o zgodę na prowadzenie zajęć.

 • Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie deklaracji znajdującej się na stronie internetowej szkoły.
 1. ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Od 25 maja 2020 roku istnieje możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo -wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;

 • Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie deklaracji znajdującej się na stronie internetowej szkoły.
 1. KONSULTACJE DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS

Od 1 czerwca 2020 roku istnieje możliwość organizacji konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 • Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie deklaracji znajdującej się na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                                    Dyrektor Szkoły


 

Komunikat Burmistrza dot. otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych -> pobierz


INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH 06.05.2020 R. DO 08.05.2020 R. DO GODZ. 15.00
TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH .

PROSIMY O PRZESYŁANIE WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES psp1kozienice@wp.pl


 

20 kwietnia 2020

27, 28, 29, 30 KWIETNIA
TO DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
WSZYSTKIM
UCZNIOM I NAUCZYCIELOM
PRZYJEMNEGO, SPOKOJNEGO I BEZPIECZNEGO RELAKSU I ODPOCZYNKU
Ż
YCZY DYREKCJA SZKOŁY


 

 

Szanowni Rodzice

 1. Wszystkie dzieci zapisane do szkoły w formie zgłoszenia, tzn. dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjęte do klasy pierwszej.
 2. W wyniku rekrutacji /zamieszkanie poza obwodem szkoły/ do klasy pierwszej zakwalifikowały i niezakwalifikowały się dzieci przedstawione na listach.
 3. Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia do naszej placówki w postaci pisemnego oświadczenia.
  Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres psp1kozienice@wp.pl  do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.
 4. W dniu 16 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Potwierdzenie wyboru przedszkola-> pobierz

Potwierdzenie wyboru szkoły-> pobierz


SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się konorawirusem COVID 19
w naszej szkole obowiązywała REKRUTACJA elektroniczna.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentów w postaci papierowej.

                                                                         Dyrekcja Szkoły


Mazowiecka Policja Apeluje!
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.
Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


Na prośbę Mazowieckiej Policji
Dyrekcja PSP nr 1 w Kozienicach
przekazuje komunikaty skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

dyrektor
Wydziału Biuro Kuratora Oświaty
rzecznik prasowy
Kuratorium Oświaty w Warszawie


24.03.2020

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r.
wydłuża się okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach
na terenie całego kraju
do 10 kwietnia 2020 r.


W tym okresie zajęcia lekcyjne realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Nauczyciele i uczniowie będą pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji obowiązującym w naszej szkole.
W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja za pomocą e-dziennika.
Sposób wykonywania poleceń, zadań, ocenianie będzie się odbywać w sposób określony przez nauczyciela przedmiotu.
Przygotowane przez nauczycieli materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Wszyscy znaleźliśmy się w niezwykle trudnej sytuacji, prosimy dbajcie o Siebie i Swoje Rodziny.
Wspierajcie swoje dzieci w nauce, pomagajcie im.

PRZESTRZEGAJMY WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

                                                                 Z poważaniem – Dyrekcja Szkoły


REKRUTACJA
SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się konorawirusem COVID 19
od dnia dzisiejszego, tj. 18 marca 2020 w naszej szkole obowiązuje REKRUTACJA elektroniczna.
Podpisane wnioski w formie skanu lub fotografii należy przesłać na adres e-mailowy szkoły.

Adres: psp1kozienice@wp.pl

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentów w postaci papierowej.

                                                                         Dyrekcja Szkoły


Wirtualny gabinet peadagogiczny

WSPIERAM , SŁUCHAM , ROZMAWIAM
Otwieramy wirtualny gabinet pedagogiczny dla uczniów i rodziców , którzy potrzebują wsparcia lub pomocy. Jeśli potrzebujesz szczerej rozmowy, siedzisz sam w domu , coś Cię niepokoi, potrzebujesz fachowej pomocy lub po prostu krzepiącego słowa NAPISZ! Kontakt e -dziennik , od poniedziałku do piątku w godzinach 9 -13.
Mamy nadzieję, że razem się wspierając dobrze przeżyjemy czas epidemii.

Pedagog Ewa Mazur


Szanowni rodzice proszę o zapoznanie się z poniższą informacją:

OPIEKA STOMATOLOGICZNA – GMINA KOZIENICE – informacje:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej na uczniami, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkoły zorganizowanie opieki stomatologicznej nad uczniami.
W oparciu o przytoczoną ustawę Gmina Kozienice 19 lutego br. podpisała umowę z firmą Corten Medic Tomasz Sikora z siedzibą w Warszawie, ul. Dunikowskiego 10 – na opiekę stomatologiczną nad uczniami.
Realizacja usługi przewiduje dwie możliwości: (zostały podpisane równolegle 2 umowy – dostępne w załączniku)

 • realizację usługi w Dentobusie oraz
 • w placówce stacjonarnej w Radomiu (ul. Beliny – Prażmowskiego 33 A).

Opieka stomatologiczna obejmuje głównie działania profilaktyczne (przede wszystkim: przegląd stomatologiczny, instruktaż higieny jamy ustnej, fluoryzacja). Po wykonaniu przeglądów dzieci otrzymają program leczenia.
Program realizacji profilaktyki obejmuje kilka kroków. Pierwszym krokiem jest zebranie oświadczeń od rodziców wyrażających zgodę na przeprowadzenie profilaktyki stomatologicznej. Oświadczenia przekazane przez rodziców pozwolą zweryfikować liczbę uprawnionych do opieki stomatologicznej uczniów w stosunku do chcących z tej opieki faktycznie korzystać. Uprawnieni do opieki stomatologicznej są dzieci:

6 – latki w przedszkolach i w szkołach podstawowych oraz uczniowie klas I-VIII w szkołach podstawowych).

W celu szybszej realizacji usługi, w większości zakłada się realizację profilaktyki stomatologicznej w szkołach i przedszkolach przez mobilne zespoły stomatologów. Natomiast leczenie może przebiegać wykorzystując dwa możliwe rozwiązania: leczenie w Dentobusie oraz leczenie w placówce Corten Medic w Radomiu.
Rodzice będą mogli umówić ucznia na wizytę w celu leczenia stomatologicznego w placówce
w Radomiu, zaś dla tych, którzy nie będą chcieli skorzystać z tego rozwiązania, będzie możliwość skorzystania z leczenia w Dentobusie po uprzednim ustaleniu harmonogramu przyjazdów Dentobusu.
Wyrażenie zgody na diagnostykę stomatologiczną nie jest tożsame z przynależnością
i obowiązkiem leczenia w Centrum Medycznym Corten Medic. Rodzic ma prawo skierować się do innych placówek medycznych. Podpisana umowa umożliwia dzieciom z Państwa szkoły/przedszkola korzystanie z usług medycznych w Corten Medic ale nie nakłada takiego obowiązku.

Wzór oświadczenia -> pobierz

Zgłoszenia proszę wypełnić , podpisać, zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres psp1kozienice@wp.pl do 27.03.2020 r.

Ważne! Badania wykonane będę tylko u dzieci, których rodzice wyrazili zgodę!.

Po zebraniu wszystkich oświadczeń i przekazaniu ich do Corten Medic ustaleny zostanie harmonogramu badań. Rodzic, po przeglądach przeprowadzonych u dziecka otrzyma indywidualny plan leczenia.


SZANOWNI RODZICE PRZEKAZUJEMY INFORMACJĘ
OD PREMIERA RZĄDU!

Od 12 marca do 25 marca szkoła zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Od 16 marca do 25 marca szkoła nie pełni opieki na dziećmi i uczniami.

https://www.gov.pl/w…/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach…

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych -> pobierz


BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE!
DO WIADOMOŚCI RODZICÓW I OPIEKUNÓW.

W związku z sytuacją istniejącą w kraju związaną z pojawieniem się koronawirusa w Polsce  wprowadza się w szkole środki ostrożności.

 • Od dnia 10.03.2020 prosi się wszystkich rodziców i opiekunów o doprowadzanie dzieci do szkoły tylko do drzwi wejściowych.
 • Oczekiwanie na dzieci po zakończonych lekcjach odbywa się na placu szkolnym.

W szkole przebywają tylko dzieci, kadra nauczycielska i pracownicy obsługi.

KONTAKT ZE SZKOŁĄ ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ

E-DZIENNIKA ORAZ TELEFONU.

 • Wejście do oddziału przedszkolnego /3,4,5 latki/

i wyjcie obowiązuje od ul. Radomskiej.

 • W sprawie rekrutacji wejście od ul. Kościuszki

Dyrekcja Szkoły

 


UCZNIOWIE I RODZICE

1.
Dzień 23, 24, 27, 30, 31 grudnia 2019 roku oraz 2, 3, stycznia 2020 roku to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

2.
SZKOŁA W TYM CZASIE W GODZINACH WSKAZANYCH PRZEZ RODZICÓW PEŁNI DYŻUR  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY

3.
Dzieci w oddziałach przedszkolnych „Zerówka” „Motyle” i „Biedronki”  realizują zajęcia zgodnie z planem.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2019

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. 12.2019

Ferie zimowe 10.02 – 23.02.2020

Wiosenna przerwa świąteczna 9.04 – 14.04.2020

Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
31.X.2019
2, 3.I.2020
27, 28, 29, 30.IV.2020
12.VI.2020

DNI OTWARTE SZKOŁY
nauczyciele pełnią dyżur w godz. 17.00 – 18.00 w pierwsze wtorki miesiąca
Klasy 4-6:                              Klasy 1-3:
1.10.2019                             1.10.2019
3.12.2019                             3.03.2020
3.03.2019
7.05.2020
2.06.2020

UCZNIOWIE I RODZICE!
Przedmiot – „wychowanie do życia w rodzinie” tzw. wdż – realizowany będzie od miesiąca października.

      Przedmiot – „doradztwo zawodowe” tzw. w planie D.Z. w kl. 7 – realizowany będzie zawsze w ostatnim tygodniu każdego miesiąca w każdej 7 klasie.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2019/2020

2 września 2019
Godz. 9.00
/plac szkolny/

W przypadku deszczu rozpoczęcie nowego roku szkolnego – sala sportowa

 

Stypendium na rok 2019/2020

 • Stypendium szkolne w ramach programu „Pomoc materialna dla uczniów”

Kryteria i terminy -> pobierz

 • Stypendium za wyniki w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za wyniki/osiągnięcia -> pobierz

Szanowni Państwo!

Przypominamy że w dniach 06.05.2019 do 08.05.2019r. trwa rejestracja wniosków w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na terenie Gminy Kozienice. Rekrutacja w Kozienicach prowadzona jest przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/

Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą placówek w których są jeszcze wolne miejsca i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do placówki pierwszego wyboru.

Jednocześnie informujemy, iż rodzice dzieci 2,5 letnich mogą złożyć wnioski w wersji papierowej  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.

 

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach informuje, iż
w dniu 27.04.2019 r. zostaje zawieszony strajk pracowników oświaty. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się zgodnie z planem lekcyjnym.

Przypominamy, iż dni 29,30.04.2019 r. i 02.05.2019 r. są wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła pełni dyżur opiekuńczo-wychowawczy w godzinach 7.00-16.00.

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

                                                                                                 Z poważaniem
Maria Sampolińska
Dyrektor PSP nr 1 w Kozienicach

 

UCZNIOWIE I RODZICE

 1. 29, 30 kwietnia, 2 maja 2019 roku to dni  wolne od zajęć dydaktycznych

  SZKOŁA W  GODZINACH
  7.00 – 16.00
  PEŁNI DYŻUR
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY
 2. Dzieci w oddziale przedszkolnym „0” realizują zajęcia w godz. 8.00 -13.00.
  Dzieci w oddziale „Motyle” i „Biedronki” ” realizują zajęcia zgodnie z planem.

 

Kozienice, 4 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice,

w związku z niekorzystnymi decyzjami w sprawie jakości edukacji, pracownicy oświaty postanowili zaprotestować przeciw dalszym, szkodzącym kształceniu i wychowaniu postanowieniom. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Kozienicach poinformował 2 kwietnia 2019 r., że w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa i będzie trwać do odwołania, jeśli nie zostanie zawarte porozumienie między związkami zawodowymi a rządem.

W referendum przeprowadzonym w dniach 18-19.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach, 80% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Wiąże się to z trudnościami dla Państwa, Państwa dzieci oraz funkcjonowania szkoły. W związku z taką skalą protestu, niemożliwe może okazać się zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu dzieci w szkole.
Mając na uwadze powyższe, proszę o zapewnienie dzieciom opieki w domu w czasie trwania strajku.

W przypadku zamknięcia szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecku w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:

 • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły,
 • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

Podstawa prawna: art. 32, ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci.

Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły: www.psp1.kozienice.pl oraz przesyłane do Państwa za pomocą dziennika elektronicznego – proszę
o sprawdzanie wiadomości.

                                                                                             Z poważaniem
Maria Sampolińska
Dyrektor PSP nr 1 w Kozienicach

 

INFORMACJA O STRAJKU NAUCZYCIELISzanowni Rodzice,

Nauczyciele w ramach swojej pracy troszczą się każdego dnia o dobro Państwa dzieci – przekazują wiedzę, organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wyjazdy edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, systematycznie dokształcają się, żeby skuteczniej edukować i pomagać. Pełniąc tę szczególną misję, wkładają całe swoje serce, aby przygotować dzieci
do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, zgodnie z wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Wszystko to dzieje się z Państwa udziałem, w ramach współpracy związanej z kształceniem i wychowaniem.

Dziś wiele osób, którym Nauczyciele wskazywali drogę i uczyli postaw, podważa godność tego zawodu.

Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość edukacji, godność i prestiż zawodu Nauczyciela. W referendum przeprowadzonym w okresie 18.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Kozienicach za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 80 % biorących udział w głosowaniu, gdyby nie zostały spełnione żądane postulaty. Ewentualny strajk, który może rozpocząć się 8 kwietnia, może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci, o czym będziecie Państwo informowani po zapadnięciu decyzji o jego podjęciu.

Bardzo prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość, bo celem jest dobra edukacja, a nie ma dobrej edukacji bez dobrych i godnie opłacanych Nauczycieli. To Uczeń jest i zawsze będzie dla dobrego Nauczyciela najważniejszy.

Nauczyciele PSP nr 1 w Kozienicach


INFORMACJA 

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.


Pismo Burmistrza Gminy Kozienice dot. strajku nauczycieli -> pobierz

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 27, 28, 29 marca 2019 – w tych dniach odbywają się rekolekcje. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:00. W klasach realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z planem dnia lub z planem zastępstw.
 • O godz. 8:00 klasy 1, 2, 3, 4 pod opieką przydzielonych nauczycieli wychodzą ze szkoły do kościoła na naukę rekolekcyjną. W kościele nauczyciele sprawują nadzór, a następnie przyprowadzają bezpiecznie do szkoły, w której następuje kontynuacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z planem.
 • Klasy 5 i 6 realizują dwie pierwsze godziny w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a następnie o godz. 10:00 wychodzą ze szkoły do kościoła na naukę rekolekcyjną. W piątek realizują trzy pierwsze godziny i o godz. 10:30 wychodzą do kościoła. W kościele nauczyciele sprawują nadzór, a  następnie przyprowadzają bezpiecznie do szkoły, w której następuje kontynuacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z planem.
 • Uczniowie nie przynoszą w tych dniach tornistrów.
 • Świetlica, pedagog, biblioteka czynne są zgodnie z planem.
 • Jadalnia – obiady gotowane są dla dzieci korzystających ze szkolnych posiłków.
Projekt „Ja w Internecie” – REKRUTACJA

Gmina Kozienice dołączyła do grona instytucji, które włączyły się w Program Polska Cyfrowa, wzmacniający cyfrowe fundamenty społeczno-gospodarczego rozwoju kraju – szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w 12 godzinnym szkoleniu.  Przewiduje się realizację szkoleń z następujących modułów:

 1. „Rodzic w Internecie”
 2. „Mój biznes w sieci”
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
 4. „Działam w sieciach społecznościowych”
 5. „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów”
 6. „Rolnik w sieci”
 7. „Kultura w sieci”

Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w jednym module szkolenia.

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas.

INFORMACJA
WYNAJEM SALI SPORTOWEJ
W sekretariacie szkoły w godz. 08.00-15.00 należy złożyć pisemny wniosek o wynajęciu sali w celu prowadzenia zajęć sportowych.
 Harmonogram wykorzystania sali gimnastycznej – PSP nr 1 w Kozienicach -> pobierz

 

Stypendium szkolne

Wniosek -> pobierz

Klauzula RODO -> pobierz

Postanowienie -> pobierz

Stypendium na rok 2018/2019

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. -> pobierz

Regulamin stypendium i wniosek obowiązujący od 2016 r. -> pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za wyniki/osiągnięcia -> pobierz

Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach stypendialnych -> pobierz

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019

 

22 czerwca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019. Rejestracja wniosków w systemie będzie trwała do 1 lipca br.Dokumenty w wersji papierowej muszą trafić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dnia 10 lipca br.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(22) 59-79-410/413/430/435/442/449.

Więcej informacji o projekcie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/

Regulamin stypendium -> pobierz

 

 

Skip to content