Inspektorem Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach jest:

Dyrektor Maria Sampolińska

Klauzula informacyjna

Skip to content