Informacja!

Uprzejmie informuję Rodziców i uczniów Szkoły, iż żywienie dzieci rozpocznie się od dnia 11. 09. 2020 r. /piątek/.
Z posiłków w miesiącu wrześniu bez dodatkowych opłat korzystają uczniowie, którzy dokonali wpłaty za wyżywienie na miesiąc marzec 2020 r.

Ilość dni żywieniowych w miesiącu wrześniu wynosi 14×4,00 zł = 56,00 zł

Kwota podlegająca zwrotowi za niewykorzystanie dni żywieniowe w miesiącu marcu wynosi 56,00 zł.

W miesiącu wrześniu na wyżywienie nie będą przyjmowane nowe zapisy.

 

Informacja dotycząca odpłatności za żywienie uczniów
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach

 1. Wpłaty na żywienie dzieci dokonuje się w systemie bankowym.
 2. Odpłatność po uprzednim pobraniu karty abonamentowej, oraz rachunku z wystawioną kwotą wpłaty dokonuje się na rachunek bankowy  nr:  06 1240 5862 1111 0010 9577 0773
 3. Powyższe rachunki wraz z kartą abonamentową z uwagi na ochronę danych osobowych wydawane są osobiście za potwierdzeniem odbioru u intendenta Szkoły.
 4. Pobranie abonamentu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie dziecka z wyżywienia jak również zobowiązuje do uiszczenia opłaty do dnia 10 każdego miesiąca na wyżej podany rachunek bankowy.
 5. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 4,00 zł i obejmuje jeden posiłek gorący naprzemiennie tj.                                            – zupa i podwieczorek,
  – drugie danie, kompot.
 6. Opłata za posiłek uwzględnia koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.
 7. W czasie nieobecności dziecka korzystającego z posiłków, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa /4,00zł/ liczona od następnego dnia po zgłoszeniu do czasu nieobecności dziecka.
 8. Odliczenia za wykupione posiłki dokonuje się w formie odpisu z należności przy opłacie za posiłki na nowy miesiąc żywieniowy.
 9. Nieobecności dziecka można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie Szkoły lub u Intendenta.
 10. Rezygnację z korzystania z posiłków w stołówce szkolnej należy zgłosić pod koniec miesiąca w którym uczeń korzysta z żywienia, w przeciwnym wypadku  zostaje automatycznie wpisany na następny miesiąc żywieniowy.

Regulamin stołówki szkolnej

 1. Stołówka szkolna jest czynna w godzinach 11:30 do 14:30.
 2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy PSP nr 1.
 3. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 4. Należność za posiłki ustala się wg określonej stawki dziennej oraz ilości dni żywieniowych w danym miesiącu.
 5. Opłata za posiłek dla ucznia obejmuje koszy surowców zużytych do przygotowania posiłków.
 6. Posiłek wydawany jest w postaci obiadu jednodaniowego , w dniach w których odbywają się zajęcia w szkole.
 7. Wydawanie posiłków odbywa się za okazaniem imiennego abonamentu żywieniowego.
 8. Posiłki wydawane uczniom należy spożywać w stołówce szkolnej, tylko w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydania posiłku do domu.
 9. W stołówce szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie posiadający aktualną kartę żywieniową.

 

Skip to content