Stypendia motywacyjne Burmistrza Gminy Kozienice
Termin składania wniosków → do 30 września 2020r.
Wniosek jest dostępny na stronie internetowej urzędu:
 www.kozienice.pl – zakładka MIASTO I GMINA → EDUKACJA → STYPENDIA → Stypendia motywacyjne Burmistrza Gminy Kozienice.
Regulamin -> pobierz
Wniosek -> pobierz

Stypendium na rok 2019/2020

  • Stypendium szkolne w ramach programu „Pomoc materialna dla uczniów”

Kryteria i terminy -> pobierz

  • Stypendium za wyniki w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za wyniki/osiągnięcia -> pobierz

Skip to content